Forslaget

Forslaget til endring av bestemmelser medfører at det kan bygges inntil 8 etasjer (32,5 meter) på dette kvartalet. Samtidig økes utnyttingsgraden av tomta tilsvarende. Det er ikke foreslått endringer i arealbruksformål, heller ikke endringer av plankart. 

Nærmere beskrivelse av forslaget finner du i planbeskrivelsen.  Vedleggene til planbeskrivelsen finner du her: Vedlegg 1, vedlegg 2


Ønsker du å gi en uttalelse på saken, kan du benytte dette elektroniske skjemaet: Høringsuttalelse

alternativt kan du også sende uttalelse per epost til postmottak@steinkjer.kommune.no eller vanlig post.  

Frist for uttalelse/merknader er 07.06.19.