Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn er at administrativt vertskommunesamarbeid innenfor økonomifunksjoner opprettet av kommunene Steinkjer, Inderøy, Verran og Snåsa. Inderøy kommune er vertskommune for samarbeidsordningen og kontoret er lokalisert i Inderøy rådhus.

Tjenestene som er flyttet til Inderøy er:
Regnskap, lønn og innfordring.

Det som er igjen på Steinkjer:
Budsjett og økonomistyring, økonomistøtte til enheter og avdelinger, finans, vederlagsberegninger, grunnlagsregistrering utfakturering, innkreving startlån.

Postadresse for saker vedr. regnskap og lønn for Steinkjer:  
                   Inderøy kommune
                   Inn-Trøndelag regnskap og lønn
                   Vennalivegen 7
                   7670 INDERØY

NY fakturaadresse til Steinkjer kommune:
                   Steinkjer kommune
                   Fakturamottak
                   Vennalivegen 7
                   7670 INDERØY       
 
Telefon:  Sentralbord  74 12 42 00
 
Generell e-mail: okonomi@inderoy.kommune.no