Så langt er bare grunnsteinen lagt og skal kulturskolen bygge videre med dette prosjektet må de vite om det er interesse for et slikt tilbud.

Se mer informasjon på kulturskolens hjemmeside.