Søknad om redusert foreldrebetaling
Hvis barnets husholdning har en samlet person- og kapitalinntekt lavere enn 428.000,-, kan det søkes om redusert foreldrebetaling. Dette gjelder alle barn i barnehage uansett om de har plass i kommunal eller privat barnehage. I følge Forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal det betales maksimalt 6 prosent av husholdningens person- og kapitalinntekt for barnehageplass. Inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje med maksimalprisen.


Søknad om gratis kjernetid
Alle 3- 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Dette gjelder alle barn i barnehage uansett om de har plass i kommunal eller privat barnehage. Inntektsgrensen er satt til 500 500 kroner. Inntektsgrensen for gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje med maksimalprisen.


Mer utfyllende informasjon og søknadsskjema finner du her