I forbindelse med raset i elvebredden mandag 1.april, har NVE utbedret og sikret stedet med steinmasser.

Rett etter påske vil arbeid med erosjonssikring fra rasstedet og ca. 100 meter videre opp langs elvebredden fortsette. Det skal tilføres ca. 2000 m3 med steinmasser.

Arbeidet vil foregå fra kl.07.00 – kl.18.00, og vil pågå ca. 3-4 uker.


Erling Overrein
Enhetsleder
Tjenesteenhet utbygging / VA drift