Kontaktinformasjon

Rask psykisk helsehjelp kan nås på telefon 474 71 532 (Morten Westvik).
RPH garanterer at den som ringer og legger igjen en beskjed vil bli kontaktet innen 48 timer, og vil få tilbud om internettbasert behandling innen 1 uke.

Hva er rask psykisk helsehjelp? 

Se informasjon på siden til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. 

Hva slags behandling kan vi tilby?

Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Selvhjelpen kan du komme i gang med på egen hånd , eller følge vår internettbaserte behandling etter en samtale med oss der du får tildelt en kode, og videre oppfølging av helsepersonell. Denne behandling er dokumentert like god som individuell samtalebehandling.

Individuell samtaleterapi tilbys til de som etter nærmere vurdering ikke viser seg aktuell for internettbasert behandling. Denne vurdering gjøres etter første samtale.

Hva slags behandling vi ikke kan tilby:

  • Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser
  • Tilbudet gjelder ikke rus/alkoholavhengighet
  • Tilbudet gjelder ikke personer med kognitiv svikt

Selvhjelpsbøker

Trange rom og åpne plasser(Bok av T.Berge/A.Repål om angst), Lykketyven(Bok av T.Berge/A.Repål om depresjon), 128 sider om tvang(Bok av L.O Kennair om OCD/Tvangshandlinger), Bedre søvn (Bok av B.Bjorvatn om søvnvansker)