Telefon 482 02 513, mail: torunn.austheim@steinkjer.kommune.no 

Torunn Austheim begynte som rådmann i Steinkjer kommune 10.august 2009. Fra 01.01.20 er tittelen hennes kommunedirektør. 

Dette gjør kommunedirektøren:

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Kommunedirektøren har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.

Hovedområdene i kommunedirektørens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging.  Arbeidsoppgavene gjenspeiler at kommunen har to hovedoppgaver; nemlig å være tjenesteprodusent og å være samfunnsutvikler.