Vi vil også gi informasjon når det gjelder endringer i fylkesstruktur, da Nord- og Sør-Trøndelag denne uken har felles fylkesting der en sammenslåing mellom fylkene er et av temaene.

Skriftlig materiale:


Oversikt over hva som skjer:

18.04:  Eldres råd tok opp kommunestruktur i sitt møte
25.04:  Ungdomsrådene i Snåsa, Verran og Steinkjer har felles møte med kommunestruktur og felles ungdomspolitikk som tema
27.04:  Likestilling og mangfoldsrådet tar opp kommunestruktur i sitt møte
27.04:  Fylkestingets behandling av saken om sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune
02.05:  Forhåndsstemming åpnes i servicetorget på Steinkjer rådhus
02.05:  Brevstemming kan foretas for alle som oppholder seg utenfor Steinkjer
03.05:  Innvandrerrådet tar opp kommunestruktur i sitt møte
04.05:  Ordfører møter ungdomsskolene- og videregående elever med stemmerett ved folkeavstemningen
04.05:  Utstillingsåpning på biblioteket kl 14.00 med informasjon om gamle og nye kommunegrenser i Steinkjer.  Utstillingen bli hengende tom 23. mai
09.05:  Institusjonsstemming starter
09.05:  Institusjonsstemming starter på biblioteket.  Det er åpent til kl 19.00 hver ukedag unntatt fredager. 
09.05:  Det sendes ut informasjon om den rådgivende folkeavstemningen via kommunens befolkningsvarsling
12.05:  Åpent for forhåndsstemming til kl 18.00 på rådhuset.  
            Det er mulig å kjøpe middag, saltkjøtt og kålstappe, i rådhusets kantine fra kl 15.00
            Partigruppene med møter lokalavisene
14.05: Partigruppene med unntak av MDG og SV har stand på Amfi kl 12.00-14.00
19.05:  Åpent for forhåndsstemming til kl 18.00 på rådhuset.
            Det er mulig å kjøpe middag, skinkesteik med tilbehør, i rådhusets kantine fra kl 15.00
            Det avholdes folkemøte i Weidemannsalen på rådhuset kl 18.00 torsdag 19.05.
20.05:  Siste dag med forhåndsstemming.  Steinkjer rådhus åpent til kl 15.30
23.05:  Valgdag: Oversikt over stemmestedene