Vi er et lavterskeltilbud som benytter flere metoder for å hjelpe deg som har psykiske vansker, rusmiddelutfordringer, er i en krise eller vanskelig livssituasjon. Tilbudet er gratis og gis til personer over 18 år som ikke har behov for akutt helsehjelp. Hvis du tidligere har gått i behandling for, eller fått diagnoser på psykiske plager, anbefales det at fastlege sender henvisning. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring legevakt på 116 117 eller AMK 113.

Ved alvorlige psykiske lidelser skal fastlege henvise videre til spesialisthelsetjenesten.

Ta kontakt, så drøfter vi hva som blir riktig oppfølging for deg.

Telefontid: Lavterskeltelefonen er åpen tirsdag og torsdag 8-12, på tlf 47 47 15 32. Får du ikke svar kan du legge igjen navn og nummer så ringer vi tilbake når vi har anledning. Trenger du å få tak i enkeltpersoner se kontaktinfo under "hvem treffer du hos oss?", ukedager fra 08.00-15.30. Alle som tas inn via lavterskeltelefonen får sendt ut et kartleggingsskjema gjennom assistertselvhjelp.no. Dette gir deg muligheten til å svare ut om hva som er dine utfordringer i hverdagen og gjør at vi kan gi deg så god oppfølging som mulig.

Vakttelefon kveld (Man-Fre. 15.30 - 21.00, Lør-Søn 08.00- 21.00): 940 01 358
Sted: Vi har kontorer på Steinkjer rådhus, 1. etasje (egen inngang ned mot jernbanestasjonen)

Hodebra ABC
Steinkjer kommune er en hodebra kommune. Det innebærer tre enkle grep du kan gjøre for å styrke din psykiske helse.

  • Gjør noe aktivt
  • Gjør noe sammen
  • Gjør noe meningsfylt

Mer informasjon om hodebra finner du her på egen nettside.

Informasjon om psykiske lidelser og avhengighet

På nettsiden til kognitiv.no finner du mye informasjon om de vanligste psykiske lidelsene. Se informasjonen her.  

Nettsiden psykiskhelse.no tar for seg et bredere utvalg av psykiske lidelser. Se informasjon om dette her 

Se også samleartikkel med informasjon om avhengighet.

Husk at selv om du kan kjenne deg igjen i noe av det du leser, så er det kun spesialisthelsetjenesten som kan utrede og gi korrekte diagnoser.

Selvhjelp
For noen med lettere psykiske plager kan selvhjelp være nok til å få det bedre. Ofte er det små grep som skal til. Det finnes mye gratis materiell på nett, og her er et lite utvalg:

Individuell oppfølging

Assistert selvhjelp
Hvis du synes selvhjelp er vanskelig og du har behov for oppfølging, kan vi tilby assistert selvhjelp gjennom verktøyet https://assistertselvhjelp.no/. Programmet foregår på nett og består av 6 moduler med forskjellig fokus avhengig av hvilke plager du har. Oppfølgingen foregår hovedsakelig på telefon, og består i veiledning i å bruke programmet, verktøyene og teknikkene du lærer, eller hjelp til å reflektere over hvordan du kan benytte dette i hverdagen. Vi tilbyr mestringsverktøyene i angst, depresjon, bekymringer, søvnvansker og stress og belastninger.

Forskning på assistert selvhjelp viser like god bedringseffekt på lette psykiske helseplager som samtaler.

Oppfølging ved rus og avhengighet
Tjenesten er et tilbud til mennesker med alkohol- og andre rusmiddelrelaterte problemer, samt pårørende og samarbeidspartnere.

Vi tilbyr råd, veiledning, informasjon og støttesamtaler, og viser vei til hjelpetiltak lokalt eller i spesialisthelsetjenesten. Tjenesten jobber både oppfølgende og oppsøkende, samt drifter Helsestasjonen for rusmiddelavhengige. Vi samarbeider gjerne med andre instanser, også pårørende hvis du samtykker til det. Tjenesten har også egen boveileder.

Vi deler ut rent brukerutstyr for å forebygge smitte og skade, samt tar imot brukt utstyr. Du kan også få utlevert nalokson nesespray som er en motgift ved overdose på opiater.

Terapisamtaler/gåsamtaler
Hvis selvhjelpsprogrammene ikke hjelper eller at problemstillingen er en annen enn hva de dekker, tilbyr vi også samtaler. Vi har da kunnskap om ulike typer lidelser, erfaring i bruk av blant annet Motiverende Intervju for å skape endring og kognitiv terapi som man vet har god effekt på eksempelvis angst og depresjon.

Fysioterapeut
Oppfølging fra fysioterapeut kan inngå som en del av tilbudet i enhet psykisk helse og rus, og gis til personer som har kroppslige plager som muskelspenninger og smerter i kombinasjon med psykiske vansker og/eller rusproblem.

Intern veiledning
Vi tilbyr også veiledning og opplæring internt i kommunen.

Gruppetilbud

Turgruppe
Tirsdag, annenhver uke, kl. 10.00 – 13.00. Går til ulike turmål. Det sendes ut sms på fredager om turmål og oppmøtested.

Gruppe 1 går korte turer på sti eller gangvei, hovedsakelig i flatt terreng. (Passer for deg som har lav fysisk kapasitet, utmattelse, smerter.) Gruppe 2 går lengre turer, inntil 3-4 km, i mer variert terreng. (F.eks. Svarttjønna, Oftenåsen).

Begge gruppene raster, tenner bål og har en «bålprat». Vi koker kaffe på bålet, alle tar med egen mat/drikke utover det. 

Vi legger vekt på å sanse og oppleve naturen. Bruke naturen til å finne ro, og å oppleve felleskap.

Inntil 8 – 10 deltakere i hver gruppe.

Mestringsgruppe
Mestringsgruppen er et tilbud for deg som har utfordringer knyttet til psykisk helse og ønsker endringer i livet ditt.

Målet er å fremme livskvaliteten og bidra til økt mestring av hverdagen utfra egne mål og ressurser. Mestringsgruppen er recoveryorientert hvor en sentral tanke er at god livskvalitet er mye mer enn fravær av sykdom, hovedfokuset er på hva som er viktig for den enkelte for å oppleve økt livskvalitet.

Mestringsgruppen vil bestå av 6-8 deltakere og 2 gruppeledere, gjennom 10 samlinger jobber vi med ulike temaer gjennom ulike arbeidsformer som blant annet psykoedukasjon, felles refleksjon, utarbeiding av egen målplan og hjemmeoppgaver. Du vil i forkant få en individuell samtale der vi går gjennom informasjon og avklarer forventninger slik at vi sammen kan vurdere om dette er et tilbud for deg.

Neste mestringsgruppe starter opp til høsten.

Kurs i mestring av depresjon KID
Klikk her for å lese om KID kurs 

Neste kurs starter opp i høst

Pårørende og frivillige aktører

Pårørende
Nyttig informasjon for deg som pårørende kan du finne på helsenorge.no

Er du pårørende til noen som strever med enten rus eller psykisk helse kan du ringe oss og få veiledning i forbindelse med dette.

Videre har NKS veiledningssenter (45 14 21 44) et samtaletilbud med god erfaring på de belastningene det innebærer å være pårørende. Du kan ringe selv, eller vi er behjelpelige med å sette deg i kontakt med veiledningssenteret.

LPP og Ivareta har felles pårørendetreff på Steinkjer første onsdag hver måned.

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Ivareta - Steinkjer og omegn

KORUS trøndelag - lærings og mestringssenter

Foreningen mot stoff Innherred 

Flere tilbud kan du finne her

Frivillige aktører

Hvem treffer du hos oss?

Linda Rørvik, enhetsleder
Tlf: 90 80 81 41 
E-post: linda.rorvik@steinkjer.kommune.no

Hanne Våg, fagkoordinator(rus og avhengighet)/spesialsosionom
Tlf: 46 42 94 42 
E-post: hanne.vag@steinkjer.kommune.no

Per Øistein Øien, fagkoordinator(psykisk helse)/spesialsykepleier
Tlf: 96 94 28 68 
E-post: per.oistein.oien@steinkjer.kommune.no

Ulla Britt Lynghaug, spesialsykepleier
Tlf: 96 94 00 54
E-post: ulla.britt.lynghaug@steinkjer.kommune.no

Rune Morten Lorvik, spesialvernepleier
Tlf: 94 78 47 69
E-post: rune.morten.lorvik@steinkjer.kommune.no

May-Britt Nyborg, spesialsykepleier
Tlf: 47 69 93 56  
E-post: may-britt.nyborg@steinkjer.kommune.no

Christina Rennan Fornes, spesialsykepleier
Tlf: 45 97 62 41 
E-post: christina.rennan@steinkjer.kommune.no

Siri Ballo, fysioterapeut/psykisk helsearbeider
Tlf: 48 23 78 66
E-post: siri.ballo@steinkjer.kommune.no

Morten Westvik, spesialsykepleier
Tlf:  47 79 92 45
E-post: morten.westvik@steinkjer.kommune.no

Espen Dahl, sosionom
Tlf: 45 26 28 12
E-post: espen.dahl@steinkjer.kommune.no

Nan Kristin Brede, vernepleier
Tlf: 47 97 68 57 
E-post: nan.kristin.brede@steinkjer.kommune.no

Jan Einar Lundereng, boveileder/barnevernspedagog
Tlf: 48 95 94 27
E-post: jan.einar.lundereng@steinkjer.kommune.no

Eva Røstadsand, sykepleier
Tlf: 96 94 27 92
E-post: eva.rostadsand@steinkjer.kommune.no

Veronica Winther, erfaringskonsulent
Tlf: 48 89 33 55
E-post: veronica.winther@steinkjer.kommune.no