Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve?

Har du tenkt å ta norskprøvesamfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve?

Er du deltaker ved Steinkjer voksenopplæring, og har rett på gratis opplæring? Da er første prøve gratis. Læreren din gir deg informasjon og melder deg på.

Har du tatt en prøve tidligere? Meld deg på hos Kompetanse Norge
Har du ikke rett til gratis opplæring? Meld deg på hos Kompetanse Norge.

Utenlandske studenter kan også ta prøven norskprøve ved Steinkjer voksenopplæring.

Skal du søke fritak?

Skal du søke fritak, må du levere søknad og legg ved dokumentasjon. Send det til postmottaket eller lever det i resepsjonen.

Hvilke regler gjelder for norskopplæring og prøver når du skal søke om permanent oppholdstillatelse?