Private barnehager aksjonerer

Steinkjer har 9 kommunale og 27 private barnehager. Tirsdag ettermiddag stenger flere av de private barnehagene for å støtte en landsomfattende aksjon. De kommunale barnehagene er åpne.