Hjemmetjenesten i kommunen har som en av sine oppgaver å dele ut medisiner og nå ønsker vi å informere at du som ønsker det, kan ordne dette selv med ditt apotek. 

Hva er multidose?

Multidose er maskinell pakking av legemidler i forseglete poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine.

Hver pose er merket med hvilke legemidler den inneholder, brukerens navn, dato og tidspunkt for inntak. Multidoserullen sendes til apoteket og kommer som en remse eller rull med poser. Antall poser i hver remse kan variere når det gjelder antall legemidler,  doseringer og dager.

Hvordan ordner du dette?

Privat multidose er en avtale mellom deg og apoteket. Du kommer til apoteket med oppdatert medisinliste fra fastlegen og legitimasjon.  Du inngår en avtale med apoteket om hvor ofte du skal hente multidoserullen. Ved utlevering kan du få med deg en oversikt over legemidlene dersom du ønsker det.

Ta kontakt med apoteket for mer informasjon.