Frivillighetsprisen

KRITERIER

§1. Prisen
Prisen består av et diplom  i originalutførelse,og skal bære kommunens  emblem og inskripsjonen "Steinkjer kommunes frivillighetspris" samt årstall, samt et pengebeløp.

§2. Formål
Frivillighetsprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for frivilligheten i kommunen

§3 Tildeling
Prisen skal gis til en initiativrik person,lokal forening eller gruppe, som har utmerket  seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdigjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk,alder og kultur  skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende  mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en person,en lokal forening eller en gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

§4 Utlysning - nominasjon
Frivillighetsprisen lyses ut hvert år i lokalavisene med frist for nominasjon l. september. Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner  eller organisasjoner. Tildeling av prisen avgjøres av hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Hovedutvalget kan unnlate å dele ut prisen dersom det ikke foreligger forslag om en verdig kandidat

§5 Overrekkelse
Overrekkelse av prisen skjer på den internasjonale frivillighetens dag 5. desember.ALLE VINNERNE

2013 Jarle Kjeldseth

2014  Leif Verstad

2015  Hans Foosnæs

2016  Dugnadsgjengen på Egge Museum

2017  Mari Sandstad og Lisbeth Saursaunet

2018 Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Trøndelag

2019 Ketil Roli

Kulturprisen

§ 1 Prisen
Kulturprisen er en skulptur utført av kunstneren Nils Aas, samt et pengebeløp. Prisen skal være kommunens emblem og inskripsjonen "Steinkjer kommunes kulturpris" samt årstall.

§ 2 Formål
Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats som kunstner, utøver eller formidler på kulturfeltet.

§ 3 Tideling
Kulturprisen kan tildeles nåværende og tidligere aktive kunstnere, utøvere og formidlere som

  • Kommer fra Steinkjer kommune, eller

  • Har sitt virke i Steinkjer kommune.

Prisen kan, etter særskilt vurdering, tildeles en gruppe personer der et samarbeid om den kulturinnsatsen som begrunner tildelingen gjør dette naturlig.
Tildeling av kulturprisen bestemmes ved vedtak i hovedutvalget for kultur.
Kulturprisen skal normalt deles ut hvert år. Hovedutvalget for kultur kan bestemme å unnlate å dele ut prisen dersom det ikke foreligger forslag om verdig kandidat.

Vedtak om pristildeling skal begrunnes.

§ 4 Utlysning - nominasjon
Kulturprisen utlyses hvert år i lokalavisene med frist for nominasjon 1. november.
Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller organisasjoner.
Prisen kan gis til kandidat som hovedutvalget for kultur selv nominerer.
Alle nominasjoner er hemmelige, og makuleres etter at pristildelingen er bestemt.

§ 5 Overrekkelse
Overrekkelse av prisen skjer på kommunestyremøtet i desember samme år.

Forslag på kandidater sendes til postmottak@steinkjer.kommune.no eller pr post til Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer.


ALLE VINNERNE

1987: Birger Jørstad
1988: Arne Hegdahl
1989: Hilmar Alexandersen
1990: Andreas Gjermstad
1991: Terje Langli
1992: Charles Karlsen
1993: Tormod Aarholt
1994: Arvid Fossum
1995: Audhild Elstad Damås
1996: Jan Erik Moe
1997: Sparbu teaterlag
1998: Ingri Angell-Petersen Grønnesby
1999: Svein Tvedt
2000: Steinkjer Mannssangforening
2001: Jakob Bjerkem
2002: Svein Olav Bruun
2003: Hans Magnus Ystgard
2004: Arvid Erlandsen
2005: Kirsten Knedal Andersen
2006: Asbjørn Aastrøm
2007: Per Asbjørn Hegdahl
2008: Normann Ryan, jr.
2009: Helge Blengsli og Edvin Dahl
2010: Knut Jørgen Nonstad
2011: Edvard Hægstad
2012: Willy Skogø
2013: Berit Bjerkem
​2014: Odd Birger Grønli
2015: Johan Pål Inderberg
2016: Skei & PT
2017: Steinkjerfestivalen og Svein Bjørge
2018: Ida Jenshus

Kulturstipend

§ 1 Området
Hovedutvalget for oppvekst og kultur i Steinkjer kommune kan hvert år dele ut stipend til kulturutøvere i kommunen.
Kandidatene skal ha sin kulturelle aktivitet knyttet til kommunen, eller på annen måte ha tilknytning til kommunen.

Stipendet skal nyttes til konkrete, planlagte oppgaver, som –
a)      Studiereiser, kurs og treningsopphold, samt arbeidsstipend
b)      Tilskudd til etablering av profesjonelle utøvere i kommunen

§ 2 Kulturutøver
En kulturutøver er i denne sammenheng:
·         Utøvere av kulturaktiviteter, amatører som profesjonelle
§ 3 Formål
Stipendet skal tjene til å finansiere en faglig dyktighetsgjøring innen fagområder mottakeren utøver sitt kulturarbeid.
Det skal særlig legges vekt på og
·         Hjelpe frem yngre, lovende talent fra kommunen før de fanges opp av sentrale stipend- og støtteordninger
·         Stimulere til at profesjonelle utøvere bosetter seg i kommunen
§ 4 Søknaden
Søknaden skal inneholde opplysninger om søkeren, og den virksomhet søkeren har utført innen kulturområdet. Dessuten skal søknaden inneholde:
·         Redegjørelse for hva stipendet skal brukes til
·         Budsjett for tiltaket
·         Beløp det søkes om

§ 5 Tildeling
Den samlede stipendsum kan deles opp i flere stipend.
Ved tildeling vektlegges følgende:
·         Tiltakets/virksomhetens verdi for kommunens kulturliv
·         Om stipendet gjør gjennomføringen av tiltaket/virksomheten vesentlig lettere
I tillegg til innkomne søknader kan Hovedutvalget selv foreslå kandidater.
 
§ 6 Rapport
Stipendmottakeren skal avgi rapport for bruken av tildelte midler innen et år etter tildeling.
 
§ 7 Søknadsfrist
Søknadsfristen settes til 1. november.
 
§ 8 Kunngjøring
I god tid før fastsatt søknadsfrist kunngjøres stipendet i lokalavisene. Kunngjøringen skal inneholde utdrag av tildelingsreglene og søknadsfrist.
 
 

Søknad sendes:
Til mailadresse: postmottak@steinkjer.kommune.no eller pr post til Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 SteinkjerALLE VINNERNE

(Det ble ikke utdelt kulturstipend i årene 2002, 2004, 2006, 2008, 2010)

År

Navn

Kategori

Kulturstipendiater fra 1987

1987

Ingunn Hallstrøm

Sang og musikk

1988

Kristin Haug

Anders Bjøru

Sang og teater

Idrett

1989

Øyvind Brandsegg

Sigve Haugdahl

Bernt Korrsjøen

Musikk

Friidrett

Alpint

1990

Ingri Angell-Petersen Grønnesby

Ballett

1991

Stål Westerhus

Sang

1992

Birgitte Kaufmann Olsen

Trine Wærøystrand

Lars Erik Midjo

Ballett

Tekstil

Skihopp

1993

Sonja Kristensen

Halvor Kjerkreit

Sang

Musikk

1994

Erling Skaufel

Synnøve Selnes

Musikk

Sang

1995

Kyrre Havdal

Musikk

1996

Hege Modell

Kjell Moberg

Siv Furunes

Sang

Teater

Musikk

1997

Lasse Tronstad

Hege Øyen

Musikk

Bildende kunst

1998

Anders Sletvold Moe

Bildende kunst

1999

Marianne Schønborg

Bildende kunst

2000

Truls Ove Karlsen

Ski (alpint)

2001

Øystein Kristiansen

Liv Miriam Nordtømme

Orientering

Friidrett

2003

Ola Fjellvikås

Musikk, sang, teater

2005

Arnhild Vikan

Tekstilkunstner

2007

Sanna Maarit Revdal

Bildende kunst

2009

Eivind Jenssen

Friidrett

2011

Bjørn Steinar Tømmerås

Film – (Midt Nordic Film)

2012

Toril Austmo

Bildende kunst

2013

Bandet Duality

Karstein Grønnesby

Musikk

Musikk, låtskriving

2014

Gisle Aarlott

Musikk

2015

Djulia Galinova Todorova

Dans

2016

Thea Ericson Aarnes

Kristin Wasshaug

Dans

Dans

2017

Esten Mortensen Holien

Musikk


2018

Veronica S. Nilsen

Dans