Elevavgift undervisning kr. 3 780,- pr. år / kr. 1 890,- pr. semester. I tillegg kommer kr. 100,- pr. elev pr. år / kr. 50 pr. elev pr. semester til noter o.a. utstyr.
Det gis ikke søskenmoderasjon. Elevavgiften faktureres 2 ganger pr år, en faktura i høstsemesteret og en i vårsemesteret.
Betaling for elevplassen blir ikke refundert unntatt ved sykdom over 4 uker, flytting eller andre spesielle forhold som blir vurdert etter søknad.

Vi leier også ut noen instrument for kr 200,- pr semester. Det er kommunestyret som fastsetter elevavgiften.