Information in English - Payment rates

Heltidsplass:  
Fra 01.08.2019:   kr. 3.040,- pr. mnd.

Det tas forbehold om endring i disse satsene ved endring av Stortingets makssatser for barnehage.

Satser for kost (varierer etter hvilken ordning barnehagen har):
> kr 150,- pr. mnd. (barna får melk og frukt)
> kr 300,- pr. mnd. (barna får ett smøremåltid pr. dag, melk og frukt)

For deltidsplasser betales det forholdsmessig ut fra størrelsen på plassen.

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 , deretter 50 % moderasjon for øvrige barn.

Tillegg for deltidsplass: kr 100,- pr. mnd.

Forskrift om foreldrebetaling av mai 2005, sier at det skal betales redusert pris for deltidsplass. Det er ikke krav til at prisen for deltidsplass skal være forholdsmessig ut fra oppholdstid.
Det er vedtatt et tillegg på kr 100,- pr måned for deltidsplass, for å dekke kostnader som knyttes til økt antall barn som følge av deling av plasser.