Steinkjer kommune inviterte i ettermiddag de øvrige kommunene på Innherred til informasjonsmøte i anledning covid-situasjonen på Steinkjer.

Møtedeltakerne bestod av ordførere, kommunedirektører og kommuneoverleger samt representanter fra statsforvalteren v/fylkeslege m.fl, helseforetaket og KS.

Det er en uavklart smittesituasjon i Steinkjer, og Steinkjer kommune har innført strenge lokale tiltak gjennom lokal forskrift.

Kommunene på Innherred fraråder unødvendige reiser til Steinkjer, og på tvers av kommunegrensene. For å begrense videre utvikling av smitte er det viktig at innbyggerne i hele regionen har lav terskel for testing, holder avstand og bruker munnbind der 2-meters avstand ikke er mulig.  

Det videreføres tett dialog mellom kommunene for løpende vurdering av eventuelle nye tiltak. Innherredskommunene møtes igjen i morgen, til dette møtet inviteres også Namsos kommune.

Steinkjer har iverksatt stramme tiltak på et tidlig tidspunkt, og om alle bidrar har vi større sjanse for å unngå et stort regionalt utbrudd. Takk for at du bidrar.

 

Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer kommune
Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune
Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa kommune
Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger kommune
Ida Stuberg, ordfører Inderøy kommune