Kommunedirektøren skal holde pressekonferanse for å presentere sitt forslag i forbindelse med omstillingsprosessen Steinkjer 2025. 

Det skjer i dag 17.06. kl 14.30 og du kan følge pressekonferansen direkte her: