Definisjon av begrepet "fullvaksinert"

Vaksinerte er først unntatt innreiserestriksjoner med virkning fra EN uke etter vaksinasjonen.

Utdrag fra definisjonene i covid forskriftens §3:

Med vaksine menes vaksiner mot covid-19 som er EMA-godkjent.

Beskyttet mot SARS-CoV-2 er de som:

  1. Er fullvaksinert mot SARS-CoV-2.
  2. Har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen.
  3. Ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.

Fullvaksinert mot SARS-CoV-2 er de som:

  1. Har fått 2. vaksinedose, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
  2. Har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
  3. Ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, og deretter har fått en dose vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
  4. Har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og er avisolert.