Oversiktsbokser-redigert-ferdig.jpg

PP-tjenestens oppgaver

  • Sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning på grunn av ulike vansker, f.eks. autisme, blinde/sterkt svaksynte, sterkt hørselshemmede, omfattende språkvansker, alvorlig dysleksi, AD/HD, psykisk utviklingshemmede, multifunksjonshemmede.
  • Utredning av behovet for tilpasset hjelp og undervisning og oppfølging av tiltak.
  • Uttalelser i spørsmål som gjelder avvik fra generelle bestemmelser i opplæringsloven, f.eks. behov for spesielle hjelpemidler, utsatt/fremskutt skolestart.
  • Viderehenvisninger og samarbeid med statlige hjelpeinstanser som Barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste, Habiliteringstjenesten for barn og ulike statlige kompetansesenter.
  • Tverrfaglig forebyggende arbeid med kontaktpersonordning med reiserute til skolene.
  • PPT er samarbeidspartner og bidragsyter i systemrettet kompetanseutvikling i barnehage og skole.