Formannskapet vedtok den 05.12.2019 å legge ovennevnte vedtekt ut på offentlig høring. 

Hjemmel for vedtaket er forvaltningslovens § 37. Saken sendes i tillegg direkte til gårdeierforeninger og næringsforum. Høringsfrist er 31.01.2020.

Ev. merknader sendes postmottak@steinkjer.kommune.no. Eller du kan bruke det elektoniske skjemaet nedenfor

Her kan du lese forslaget til ny politivedtekt.