Saklista til formannskapets møte ser slik ut: 

PS 96/ 20            Reguleringsplan (Detaljregulering) for Helgeshaug — Sluttbehandling av plan
PS 97/20             Samarbeidsavtale digitalisering
PS 98/20             Tilskudd til kommunalt næringsfond - krisepakke 3 -lokal forvaltning
PS 99/20             Lokal forskrift om tilsyn & brannobjekt
PS 100/20           TV-aksjon 2020 - informasjon om oppnevning av kommunekomite ogoppfordring til bidrag
 

Møtet starter kl. 12.00 på Fredrikkesalen, 3. etg Rådhuset, og er som vanlig åpent for publikum.  

Møteinnkalling med sakspapirer finner du her.