Steinkjer er en av pilotene i arbeidet med nye verktøy for økonomiplanlegging og virksomhetsstyring sammen med leverandøren Framsikt. Dette er et ledd i vår strategi for mer kostnadseffektiv forvaltning og tjenesteyting. Samtidig er vi i dialog med Sintef om et større forsknings- og utviklingsprosjekt innen dette fagfeltet. Vi etterspør også samfunnsøkonomiske beregninger i ulike sammehenger, og følger opp ulike prosjektinitiativ som kan utvikle ny kunnskap som kommunesektoren har behov for. Det aktive samarbeidet vi har med samfunnsentreprenører og frivilligheten er også et ledd i vårt arbeid for mer bærekraftig ressursutnyttelse.

Les mer om vårt samarbeidet med Framsikt her

For mer informasjon om kommunens satsinger, se kommuneplanens samfunnsdel og vår FoU-strategi