I praksis innebærer det at den voksne undervises alene eller i en liten gruppe. På denne måten kan opplæringen hele veien tilpasses den enkelte fremgang og læringsmuligheter. Voksenopplæringen får støtte fra kommunens PP-tjeneste under gjennomføring av slik opplæring. Veiledende søknadsfrist: 15. januar.