Til våren er det planlagt et ekstra lag asfalt i kjørebanen i Strandvegen, Parkgata og Kirkegata. Dette gjør vi for å sikre at det ikke oppstår ujevnheter i asfalten på grunn av setninger etter de dype grøftene. 

I forbindelse med utskiftingen av vann- og avløpsledninger har det også blitt lagt ned rør for fjernvarme for Inntre AS. Inntre AS fortsetter nå denne rørtraseen inn i Svein Jarls gate i retning Grand Hotell.


Kristian Ulstad
Enhet utbygging