Det må også foretas noe oppgraving i Kirkegata for å kunne opprettholde vannforsyning til husene i gata.

I Strandvegen vil det etter hvert bli startet arbeidet med legging av fjernvarmerør, utskifting av vegmassene og setting av ny kantstein. Dette betyr at både Kirkegata og Strandvegen vil bli stengt for biltrafikk frem til 14. november. Omkjøring vil bli skiltet via Kongens gate, boliger og forretninger vil ha adkomst via fortauet. Stengingen av gatene er nødvendig for å kunne overholde fristen.  

Arbeidene er i rute, og fristen for ferdigstillelse i år er fortsatt 7. desember.


Kristian Ulstad
tjenestenhet utbygging