Hvor kan du parkere

Kart over offentlige parkeringsplasser i Steinkjer sentrum : 

sentrum sør  

sentrum nord   

 

Offentlige parkeringsplasser hvor du kan parkere vil være skiltet med et av disse skiltene: pztojAIvOnrCisvnncutEIz 1vJIDMJwU 8hBlX 8B 51CgmptaAYkAAAAASUVORK 5CYII=  YqAVliRYAAAAASUVORK 5CYII=

Skiltene kan ha underskilt som vil fortelle deg hvilke vilkår som gjelder, som foreksempel at du må betale avgift , maks varighet på parkeringen eller at plassen er reservert til en bestemt  brukergruppe eller  type kjøretøy.

Følg med skiltingen

Hvis du parkerer langs en offentlig vei eller på et offentlig regulert område, må du å se etter nye skilter i gata minst én gang i døgnet.  Fører og eier av motorvognen må senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, rette seg etter skiltet.
 

Parkeringsregisteret

Parkeringsregisteret er et landsdekkende register over parkeringsområder med vilkårsparkering og viser hvem som er ansvarlig for disse.

I parkeringsregisteret vil du blant annet finne informasjon om:

 • antall avgiftsbelagte og avgiftsfrie parkeringsplasser
 • antall ladeplasser for el-bil og parkeringsplasser reservert forflytningshemmede
 • plassering av billettautomater
 • hvem som håndhever parkeringsområdet

Søk etter parkeringsområder  parkeringsregisteret

 


Avgiftsparkering

De fleste parkeringsplasser i sentrum er avgiftsbelagt i tidsrommet mandag - fredag kl 08.00 - 17.00.

skistadion og badeplassene Hoøya og Paradisbukta er det avgiftsparkering mandag - søndag hele året.


Gratis korttidsparkering

I sentrums mest sentrale gater kan man parkere gratis inntil 1 time.

Dette gjelder mandag - fredag kl. 08.00 - 17.00 og lørdag kl. 08.00 - 15.00.

På disse 1-timers plassene må du angi ankomsttiden ved parkering.

Dette kan gjøres ved å bruke urskive/p-skive eller bruke EasyPark app (takstgruppe 7806). Det er gratis å bruke EasyPark på disse stedene. I nødstilfeller kan du og legge en lappe i vinduet med dato og klokkeslett for når du parkerer.

Det kan også være andre tidsbegrensede plasser som krever bruk av urskive, dette fremkommer av underskilt:

Skilt for urskive


Gratis langtidsparkering

Det finnes gratis langtidsplasser i rimelig gangavstand til sentrumskjernen, bl.a Dampsaga p-hus (Maks 24t), Mølletomta (maks 7 dager) og  ved Plantasjen (maks 7 dager) og Guldbergaunet Idrettspark.

Hvor kan du ikke parkere

Parkeringsbestemmelsene er regulert i vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskrift og parkeringsforskrift, og det er ditt ansvar som fører å sette deg inn i disse bestemmelsene.
 
Undersøk alltid om det gjelder parkeringsregulerende skilt. 
I de tilfellene det ikke er parkering på bestemte vilkår gjelder fortsatt de alminnelige reglene for parkering etter vegtrafikklovgivningen.
 
Minner her om de viktigste reglene:
 • Det er forbudt å stanse helt eller delvis på fortau, gangvei eller sykkelvei.
 • Du må stanse/parkere minst fem meter fra veikryss, og fem meter foran gangfelt eller sykkelkryssing. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller veikant begynner å runde.
 • Det er forbudt å parkere foran inn- eller utkjørsel

Vær ekstra oppmerksom på  parkering forbudt sonen i Steinkjer sentrum.

Ved alle innkjøringer til Steinkjer sentrum, både på nordsia og sørsia, vil du passere dette skiltet  

skilt 376 – parkeringssone

Det betyr at du kjører inn i en sone/område der det i utgangspunktet er forbudt å parkere, dette gjelder uavhengig av kjøreretning eller vegside.
Sone-skiltet har samme virkning som om det var forbudt skilt på hver enkelt gatestrekning.
 Forbudet gjelder da til det igjen er skiltet at det opphører, ved et tilsvarende grått skilt med diagonale striper over.
 
Plasser innenfor dette området hvor du lovlig kan parkere vil være vist med skilt.
 
Når du skal parkere må du altså se etter dette skiltet:  eller dette YqAVliRYAAAAASUVORK 5CYII=
Alle andre steder vil det være forbudt å parkere.
 

Vi har tilsvarende parkering forbudt-sone på Guldbergaunet og Heggesåsen.

Betale for parkering

Betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter at kjøretøyet er stilt på plass. Om du velger å forlate kjøretøyet før du har fått bekreftet at parkeringstillatelsen er ok, vil en eventuell ileggelse være ditt eget ansvar.

 

Betalingsalternativer

Du kan betale med mynt, med kort eller med mobiltelefon (app og SMS). Det er også mulig å få kjøpt årskort/månedskort.

 

For betaling med mobil  kan du benytte tjenestene ParkLink (app) og EasyPark (app + SMS)
 
Takstsonene er de samme for begge tjenestene.

Oversikt over takstsoner og takster i ParkLink og EasyPark

 • Les og kontroller kvitteringsmelding når du benytter elektronisk registering av parkeringstillatelse
 • Det er ditt ansvar å registrere riktig kjøretøy og riktig takstsone

 

 

Betaling på automat

 • Les det som står i displayet på automaten
 • Les og kontroller det som står på lappen. Vær sikker på at det er en billett og ikke en kvittering for en tidligere parkering.
 • Billett/p-bevis må plasseres godt synlig bak frontruten slik at den er enkel å kontrollere.
 • Fremvisning av gyldig billett i ettertid er ikke tilstrekkelig.
 • Kvittering er ikke gyldig som billett.

 

Mynt:

 • Parkeringsautomatene tar alle gyldige norske mynter. Hvis andre betalingsmåter ikke fungerer, på grunn av teknisk feil eller lignende, må du betale med mynt.
 • Parkeringstiden bestemmes av hvor mye som legges på automaten. Billett må plasseres godt synlig i frontruten
 •  

Kort:

 • Du kan bruke VISA og MasterCard i alle våre automater.
 • Kort settes i kortleser og parkeringstid velges ved å bruke verdigknappene (opp/ned) på automaten. Betalingsinstruksjon finnes på alle automater.  

 

 

 Betal kun for medgått parkeringstid

 Når du betaler med kort, blir det reservert et beløp for den tiden du velger. Parkeringstid velger du ved å benytte verdiknappene (opp/ned)  på automaten.

 

Du kan reservere beløp opp til den maksimale tiden det er lov å stå på plassen. Beløpet vises i displayet og fremgår av billetten når den skrives ut. Billetten viser også tidspunkt for når parkeringen utløper. Dersom du kommer tilbake før parkeringstiden er utløpt, avslutter du parkeringen ved å sette inn det samme betalingskortet på nytt, og automaten skriver ut en kvittering. På denne måter betaler du kun for den tiden kjøretøyet har vært parkert. Dersom du ikke setter inn betalingskortet på nytt ved avreise blir kortet belastet for den tiden du har valgt. På kontoutskriften din vil du først se det reserverte beløpet, en tid senere vil dette bli erstattet av det faktiske beløpet

 

Ved feil på automat:

En automatfeil gir ikke alltid rett til fri parkering. Om du  ikke finner en annen parkeringsautomat, eller ikke kan benytte andre betalingsalternativer, må du varsle virksomheten om feilen.

Dersom automatens kortfunksjon er ute av drift, men automaten tar i mot mynt, vil ikke automaten være å anse som fullstendig ute av drift, og man må betale med mynt .


   

Hvordan  benytte tjenestene ParkLink og EasyPark                                                                                                       

Du kan benytte EasyPark-appen.
Du kan ringe 03456 (tjenesten koster takst + 15%)
Eller du kan sende SMS til 2410.  (transaksjonsavgift 3%, min 2 kr) 
 
 
Med EasyPark appen du kan både parkere og lade EL-bilen. Den kan også benyttes som urskive på tidsbestemte gratisplasser
 
Før du kan benytte EasyPark-appen eller starte parkering ved å ringe må du være registrert hos EasyPark.
 
Tilgjengelig på IOS og Android Last ned EasyPark-appen
 
For SMS-parkering kreves ingen registrering før bruk. Instruksjon for bruk av SMS står på alle automater
 
Vær imidlertid oppmerksom på at når man betaler med uregistrert SMS (ikke abn. hos EasyPark) er det ikke mulig å betale for mer enn 9 timer. Det lønner seg derfor å opprette abonnement og laste ned appen.
 
Er det noe du lurer på angående EasyPark mobilparkering, eller ikke får til, kan du ringe kundeservice på tlf 23 30 88 80

Les mer om EasyPark her: https://easypark.no/no

 

Med Parklink på mobilen er det enkelt å parkere.
 
For å komme i gang:
Send Parkering til 2121 eller last ned Parklink-appen fra App-store eller Google Play.
 
Tjenesten koster takst +10%.
 
Last ned fra App store her
Last ned fra Google Play her
 
Parklink-appen kan også benyttes som urskive på tidsbestemte gratisplasser.
 
Trenger du hjelp med registrering eller har spørsmål vedrørende ParkLink appen kan du kontakte kundesenteret på telefon 23 08 01 99 eller på e-post support@parklink.no. Les mer på www.parklink.no

 

Parkering med urskive / p-skive

På tidsbegrensede gratisplasser må du bruke urskive/parkeringsskive for å dokumentere parkeringstidspunktet. Denne ordningen er innført for å lette kontrollen, parkeringsbetjenten kan da lett se når du parkerte og hvor lenge du kan stå. Dette vil gi økt sirkulasjon og bedre tilgjengelighet på plasser for alle.

Urskive for parkering       Easyparklogoimage.png

 

Skilting
Krav om bruk av urskive fremgår av underskilt, og symbolet for urskive ser slik ut.

Slik fungerer parkering med urskive

 • Urskiven skal plasseres godt synlig i frontruten på bilen. Du kan også bruke parkeringsappene ParkLink og EasyPark med takstgruppe 7806
 • Du stiller viseren på det tidspunktet kjøretøyet parkeres.
 • Du kan nå stå parkert gratis så lenge det er tillatt. Når parkeringstiden er gått ut må kjøretøyet flyttes.
 • Det er ikke tillatt å fortsette å stå på samme plass og bare endre tidspunkt på urskiven.
 • Hvis du parkerer på plassen når det ikke er tidsbegrensning, stiller du viseren på det tidspunktet tidsbegrensningen starter igjen.
 • Dersom du ikke klarer å få tak i urskive, og ikke kan bruke ParkLink eller EasyPark appen, kan du i et nødstilfelle legge en lappe i vinduet med dato og klokkeslett på når du parkerer.

Konsekvenser hvis du ikke har urskive
Parkerer du uten at du har dokumentert parkeringstidspunktet med urskive godt synlig i frontruten, eller registrert med ParkLink eller EasyPark, risikerer du ileggelse av kontrollsanksjon.

Det samme gjelder dersom du står ut over tillatt parkeringstid.

Kontrollsanksjoner av betydning for denne ordningen

 • Ikke kontrollerbar/manglende urskive: kr. 300,-.
 • Feil innstilt urskive: kr. 300,-.
 • Maks p-tid overskredet: kr. 600,


Hvor får du tak i urskive?
Mange av sentrumsbutikkene har urskiver og de er også å få kjøpt på de fleste bensinstasjoner og bilrekvisitabutikker.
Har du en urskive fra før som er kjøpt i en annen kommune, kan denne brukes. Urskive er urskive!
Det finnes også elektroniske urskiver å få kjøpt.

Tips om kjøp av elektroniske urskiver: www.parkeringsur.no.

Årskort / månedskort - MinSideParkering

På kundeportalen MinSideParkering kan du bestille/kjøpe/søke forskjellige produkter og tjenester.

Tilgjengelig produkter/tjenester på MinSideParkering:

 • Årskort / halvårskort / månedskort parkering sentrum. Se kart over hvilke parkeringsplasser som inngår i årskortet her.
 • Årskort /halvårskort/ månedskort parkering  helse- og beredskapshuset
 • Årskort/ halvårskort / månedskort parkering InnoCamp. Se kart over hvilke parkeringsplasser som inngår i årskortet her
 • Årskort parkering skistadion
 • Årskort parkering Hoøya/Paradisbukta
 • Ansatt parkering NTE
 • HC-kort for person og for institusjon (ikke ennå)
 • Håndverkerkort (ikke ennå)

 

Brukerveiledning for MinSideParkering finner du her

 

Vær oppmerksom på at det kom en ny versjon av  MinSideparkering i april 2020.

Dette var nødvendig for å tilpasse seg det nye regelverket (GDPR) angående behandling av personopplysninger, men også for å bli mer brukervennlig. Se lenke til brukerveiledning ovenfor.

 Hva må eksisterende kunder gjøre (se brukerveiledning):

-  Opprett nytt passord.

-  Logg inn og bekreft epostadresse og mobilnummer.

Nye kunder: Velg "Registrer ny kunde" og følg instruksjonene.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Det kan søkes om parkeringstillatelse for forflytningshemmet fører eller passasjer. Også institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede kan tildeles parkeringstillatelse.
 
Tillatelsen gir adgang til å parkere på reserverte plasser for forflytningshemmede angitt ved dette symbolet:
q 4oZQor 9FKTYxXSIGXYmgX 7Cw 5w 5u 5GefrjAAAAAElFTkSuQmCC
Tillatelsen gis for begrenset tid, maksimalt 5 år, men ikke for mindre enn 2 år. Ved periodiske behov kan det likevel gis tillatelse for kortere tid.
 
Søknadsbehandlingen:
Søknaden, som må bestå av et utfylt søknadskjema og en legeerklæring, behandles av Steinkjer kommune.
Saksbehandlingstiden er  ca 3 uker.
Tjenesten er gratis.
 
Klageadgang:
Ved avslag kan vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaksbrevet er mottatt.  Klagen kan tas opp til ny behandling og evt. oversendes kommunens klagenemnd til videre behandling.
 
 
Hvem kan få HC-kort
Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. 
 
Tilbudet er i første rekke beregnet for forflytningshemmet fører av motorvogn, men også forflytningshemmet passasjer kan innvilges HC-kort.
 
For å få tildelt HC-kort er det ikke tilstrekkelig å kun ha en forflytningshemming. Du må i tillegg dokumentere særlig behov for parkeringslette.
Er du passasjer, må du også dokumentere at du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen for å få innvilget HC-kort.
 
For å få innvilget HC-kort må du oppfylle følgende krav:
 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • Du må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringslette ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk. Det må fremgå hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser. 
 • Søker du som passasjer, må det også komme frem av legeerklæring og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Som passasjer kan du bli kjørt nært opp til bestemmelsesstedet. Bilfører har anledning til å hjelpe deg ut av bilen, for så å kjøre til vanlig parkeringsplass med kjøretøyet. Tildeling av parkeringstillatelse for passasjerer er dermed underlagt en vurdering basert på noen andre kriterier enn for tildeling til bilfører.
Det er kommunens oppgave å vurdere behovet for parkeringslette, og ikke legens. Legeerklæring bidrar med informasjon om forflytningsevne, behov for hjelpemidler, behov for tilsyn med mer. Kommunen vektlegger legens uttalelse om forflytningsevne i sin videre behandling av søknaden. Kommunen skal med sin lokalkunnskap vurdere parkeringssituasjonen på steder søker har oppgitt å ha vansker med å parkere.
 
 
 
Søke om HC-kort:
Du kan søke om HC-kort enten digitalt eller i papirutgave.
 
Søknadsskjema og skjema for legeerklæring kan fås ved henvendelse til servicetorget i Rådhusets første etasje, eller lastes ned ved å klikke på "Parkeringstillatelse for forflytningshemmede – søknad"  som ligger under Skjema på denne siden.
 
Utfylt søknadskjema og legeerklæring leveres servicetorget i Rådhusets første etasje. Eller sendes per post til:
Steinkjer kommune
Servicetorget
Postboks 2530
7729 Steinkjer
 
For å søke digitalt må du registrere og logge deg inn på MinSideParkering
Brukerveiledning for MinSideParkering finner du her
 
Har du et HC-kort og skal søke på nytt?
Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med overnevnte vedlegg senest en til to måneder før utløpsdato på det tidligere utstedte kortet.
 
 
Parkeringsbeviset:

Ved godkjent søknad får du utstedt et bevis for parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Navn og bilde av deg skal være plassert på baksiden av beviset.

 • Parkeringskort for forflytningshemmede er et personlig kort og skal kun benyttes av innehaver.
 • Parkeringsbeviset skal ved parkering plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten. Manglende parkeringsbevis, utgått parkeringsbevis eller parkeringsbevis som er plassert slik at det ikke kan kontrolleres kan medføre kontrollsanksjon.                                                                                   
 • Beviset skal fremvises ved kontroll.
 • Kan brukes i hele Norge, i EU-land og i utlandet ellers i den utstrekning det enkelte land tillater.
 • Beviset gir rett til å benytte offentlige avgiftsparkeringsplasser uten å betale avgift. Og rett til å parkere det dobbelte av fastsatt lengste tillatte parkeringstid. Gjelder ikke hvis det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.
 • Beviset gir rett til å parkere på steder med boligsoneparkering
 • Beviset gir rettigheter i forbindelse med kjøring med piggdekk, og fritak for betaling i bomringer tilknyttet byer. Det gis ikke fritak for bompenger på vei-, bro- og tunnelprosjekter.
 • Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.
 • Beviset må innleveres når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede.
 • Beviset må innleveres når det ikke lenger er gyldig.
 • Det må gis beskjed dersom beviset er mistet eller blitt stjålet.
 • Du må selv ta kontakt i god tid før utløpsdato for fornying av tidligere tildelt kort.
 • Gir IKKE rett til parkering i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og
  parkering
 • Gir IKKE ret til parkering på plasser reservert for andre brukergrupper
 • På private parkeringsområder kan det være andre bestemmelser, se etter spesielle regler/skilting på slike steder.
 
 
For mer informasjon :
Steinkjer kommune tlf 74 16 90 00.
 
 
 

 

Parkering av MC, moped og firhjuling

Fører av moped, scooter eller motorsykkel (med to hjul) må rette seg etter de samme parkeringsbestemmelsene som gjelder for parkering av andre motoriserte kjøretøy.
Parkeringsbestemmelsene er de samme enten  du kjører MC, moped, scooter eller bil. 
Parkering på gang-/sykkelvei eller fortau er ikke tillatt.
 
MC, moped og scooter kan parkere på ordinære avgiftsplasser mot avgift. 
De kan også benyttes egne MC parkeringsplasser, hvor parkering er gratis.
:RsugAAAAABJRU 5ErkJggg==

For firhjuling/ATV eller mopedbil gjelder de samme reglene som for bil. De kan ikke parkere på MC parkeringsplasser da disse plassene er forbeholdt to-hjulinger.