Når du kjører inn til området Guldbergaunet, enten fra Nedre Mølleveg eller fra Ogndalsvegen, passerer du dette skiltet  

Det betyr at du kjører inn i en sone der det i utgangspunktet er parkering forbudt, dette gjelder uavhengig av kjøreretning eller vegside.

Det har samme virkning som om det var forbudt skilt på hver enkelt gatestrekning 

Når du skal parkere må du se etter dette skiltet:  


Det har vært tillatt parkering langs vegen Guldbergaunet tidligere, 14.12 2015 ble imidlertid parkeringskiltene langs nevnte veg vedtatt tatt ned.

De første 3-4 ukene etter endringen ble det lagt info-lapper på biler som sto ulovlig, men vi ser nå at det her er behov for enda med informasjon.
 

Se mer om parkering i Steinkjer på vår hjemmeside under Tekniske tjenester/Trafikk

 

Trafikkenheten