I forbindelse med bygging av nye Steinkjer barneskole blir parkeringsplassene i Skoleggata sør omgjort til bussholdeplass for elevene som må fraktes til/fra midlertidig skole på Fagerheim.

Det oppfordres til å ta i bruk nærmeste tilsvarende parkering som blir ved Steinkjersannan barnehage.

 

Sigrid Belbo
Tjenesteenhet Veg, trafikk og park.