Skiltene settes opp 01.11, og tas ned 30.04 hvert år, og skal gjøre at det blir mer plass i gatene/vegene om vinteren slik at brøytingen kan foregå mest mulig uhindret. Dette gjøres også for å bedre forholdene for deg som kjører i Steinkjer.

Vi oppfordrer derfor alle til å følge med på skiltingen, og minner om at man må rette seg etter disse et døgn etter at de er satt opp for å unngå gebyr.

For øvrig gjelder følgende for alle gater/veger: Tenk deg om når du parkerer!  Er det plass for brøyte- og renovasjonsbiler?

Ofte kommer ikke disse bilene fram. Dermed blir ikke veien brøytet og avfallet blir ikke hentet. Vis hensyn! Vi vil minne om at det i vegtrafikklovens § 37 b, står følgende: Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på veg.