Tid: 1. oktober 2019

  • Del 1: kl. 08.30 – 13.00
  • Del 2: kl. 13.30 – 15.15

Sted: Weidemannsalen i Steinkjer rådhus

Bakgrunn:
Ved å forebygge psykiske lidelser sparer vi det enkelte mennesket og samfunnet for store belastninger, både personlige og samfunnsøkonomiske. Det er de vanligste lidelsene som depresjon og angst som reduserer livskvaliteten mest (Ormel m.fl. 2008). Få andre sykdommer leder til større tap av friske leveår (Folkehelseinstituttet, 2016). Tema: «Hvordan vi kan få en sunn samfunnsøkonomi ved å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser (barn, unge og voksne)» Arne Holte.

Målgrupper:
Politikere, beslutningstakere, ledere, planleggere, medarbeidere i kommunale hjelpe- og støttetjenester for barn, familie og voksne (skole, barnehage, helse, psykisk helsetjeneste, integrering, NAV, barnevern, PPT m.fl.), teknisk, politiet.

Er du interessert?
Da kan du se programmet, mer informasjon og påmelding her

Kontaktperson:
Folkehelsekoordinator Stine Strand, mail: stine.strand@steinkjer.kommune.no, tlf. 456 75 088.