​​Integrering
 

 • Enheten har vært i kontakt med butikker som kan kjøre ut varer, hvis det oppstår en situasjon hvor ansatte ikke kan bistå med matombringing.
 • Utbetalinger til beboerne (basisutbetaling) går som vanlig.
 • All annen virksomhet i mottaket kan i en periode stenges ned.
 • Vi vil på samme måte som for beboere i mottaket vurdere situasjonen hvis en flyktning-/familie blir satt i karantene. Tjenesten vil sørge for at disse vil få nødvendig tilbud om mat i denne perioden.
 • Både flyktningetjenesten og asylmottaket har informert alle deltakere og beboere godt om den pågående situasjonen. 
 • I Steinkjer kommunale mottak har ansatte reist rundt og informert om situasjonen og tilbud i alle boligene.
 • Beboere i Steinkjer kommunale mottak har fått beskjed om å henvende seg til mottakets resepsjon eller til mottakets vakttelefon.

 

Renovasjon
 

Viktig info til våre abonnenter 

 • Tranamarka, Bratreitøra og Semsøra gjenvinningsstasjon holder åpent som vanlig, men ikke besøk oss om du er syk eller i karantene!
 • Raubua gjenbruksbutikk er foreløpig stengt.
 • For å hindre at avfallet hoper seg opp så står våre renovatører på som vanlig og vi har gjennomført en rekke tiltak for å redusere smittefaren slik at de holder seg friske.

Du kan gjøre tre enkle ting for å hjelpe oss:

 1. Avfallstømmingen går som normalt. La beholderen stå fremme ved vegen, med åpning imot veg, om den ikke er tømt etter tømmeplanen. Det kan bli forsinkelser, men vi skal forsøke å gi beskjed pr sms hvis tømmedager blir forskyvet.
 2. Sørg for at alt avfall er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i avfallsdunken din. Da beskytter du renovatøren og operatøren mot potensiell smitte fra avfallet.
 3. Ikke sett ifra deg avfall ved siden av overfylte dunker. Det tiltrekker seg fugler og skadedyr som sprer avfallet utover og vi må bruke verdifull tid på å rydde opp.

Seremonier

Begravelser

Steinkjer kommune har sammen med kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Snåsa vedtatt felles bestemmelser for maksimalt antall i begravelser:

Forsamlingen i begravelser søkes begrenset til det minimale og at bare nærmeste familie deltar. Normalt tillates ikke større forsamling enn 15 personer, unntak må avtales i dialog mellom begravelsesbyrå og forrettende prest.

Borgerlige vielser

Kommunen har i utgangspunktet utsatt vigsler inntil videre, men dersom ikke antallet er mer enn 4 totalt, og det er spesielle grunner til at vielsen bør gjennomføres, kan det vurderes gjennomføring. 
Ta kontakt med kommunen for å få nærmere informasjon via servicetorget på telefon 74 16 90 00 eller mail info@steinkjer.kommune.no.

Annet

Ta kontakt med