Dette er spørsmålene Steinkjer-politikerne nå må ta stilling til.

Torsdag 1. oktober orienterte Torunn Austheim Formannskapet om Rådmannens forslag til Eierskapspolitikk i Steinkjer kommune. I saken blir det gjort en gjennomgang av regelverk og erfaringer knyttet til ulike former for selskapsorganisering av den kommunale virksomheten.

Saken skal opp til videre  behandling i Frmannskapet 8. oktober og endelig politisk behandling i Kommunestyret 14. oktober.

Vil du lese Rådmannens innstilling til vedtak, kan du klikke her.