Her finner du informasjon om rutiner ved overgang fra barnehage til skole, fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra grunnskole til videregående skole for barn/elever med særskilte behov, jf. bokser under. Det er link til Utdanningsdirektoratets sider og veilederen Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Veilederen gir informasjon om alle nevnte overganger.

Steinkjer kommunes årshjul skisserer lokale rutiner og frister for overgangene.

                             BARNEHAGE - SKOLE                            

Veileder > Overgangen mellom barnehage og skole
 

 

                     BARNEHAGE - UNGDOMSSKOLE                    

Veileder > Overgangen mellom barnetrinn og ungdomstrinn
 

 

         GRUNNSKOLE - VIDEREGÅENDE OPPLÆRING          

Veileder > Overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring