Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn fra 26.6.2019, i servicetorget på rådhuset og i biblioteket på Dampsaga kulturhus, og det kan i sin helhet lastes ned fra lenkene nederst i denne artikkelen. Dokumenter i papirversjon kan tilsendes etter nærmere henvendelse til kommunen.

Eventuelle merknader / uttalelser til reguleringsplanen sendes kommunen primært som e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no, eller som vanlig post til: Steinkjer kommune, plan- og utviklingstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer.
Du kan også sende uttalelse ved å benytte følgende elektroniske skjema: Høringsuttalelse.

Høringsfristen er satt til 23.8.2019.

Plandokumenter:

Vedlegg: