Sykehuset har ansvaret for klinikken og alle innkallingene sendes ut og administreres av dem.

Tidligere er det også startet opp en røngtenavdeling som er åpen to dager i uken, og her er det også sykehuset som har ansvaret.

Det neste som står for tur er en dialyseavdeling som er planlagt åpnet 10.september i år. Åpningstiden blir tre dager i uken.
 

DMS har lokaler på Egge Helsetun og inngangen til røntgen og ortopedisk poliklinikk er i underetasjen til høyre.


Les mer om DMS Inn-Trøndelag på vår hjemmeside.