Organisasjonskart med den øverste ledelsen og alle etatene fra 01.01.23

Strategisk ledergruppe 

Organisasjonskartet viser den øverste ledelsen i kommunen. Kommunedirektøren er Bjørn Kalmar Aasland. Direkte under han er det to stabsenheter som heter HR og fellestjenester og økonomi og finans. I tillegg er 4 etate organisert direkte under kommunedirektøren og det er: Teknisk, plan og miljø, helse og velferd, oppvekst og inkludering og samfunn og kultur.

 Etat teknisk, plan og miljø

Organisasjonskartet viser etat teknisk, plan og miljø. Etaten består av 7 enheter: Byggesak og oppmåling, ernæring, landbruk, plan og miljø, renovasjon, vann, avløp og utbygging, veg, trafikk og park

Etat helse og velferd

Organisasjonskart over etat helse og velferd - Klikk for stort bildeOrganisasjonskartet viser etat helse og velferd. Etaten består av tre sektorer: Institusjon, rehabilitering og legetjenester, hjemmetjenester og bo og habilitering. Tre enheter er organisert direkte under etaten og kommunalsjefen og det er: Enhet forvaltning og koordinerende enhet, NAV Inn-Trøndelag og DMS Inn-Trøndelag Sektor institusjon, rehabilitering og legetjenester består av disse 6 enhetene: Egge sykehjem, Steinkjer sykehjem, Malm sykehjem, Steinkjer rehabilitering, psykisk helse og rus, legevakt og legetjenester. Sektor hjemmetjenester består av disse 8 enhetene: Beitstad bosenter, Egge bosenter, Guldbergaunet bosenter, Kvam bosenter, Sparbu bosenter, Steinkjer bosenter, Sentrum hjemmetjeneste og Verran hjemmetjeneste. Sektor bo og habilitering består av disse 6 enhetene: Martenshagen, Fergeland, Haugen, Lundflata, Slalåmsvingen og Bykjernen bo og aktivitet.

Etat oppvekst og inkludering 

Organisasjonskart over etat oppvekst og inkludering - Klikk for stort bildeOrganisasjonskart over etat oppvekst og inkludering. Etaten består av 3 sektorer: Barnehage, skole og forebygging. Sektor barnehage består av 7 enheter: Byafossen barnehage, Egge barnehage, Lø barnehage, Malmen barnehage, Mære barnehage, Steinkjersannan barnehage og Søndre Egge barnehage. Sektor skole består av 15 enheter: Beitstad skole, Binde skole, Byafossen skole, Egge barneskole, Folla skole, Henning skole, Kvam skole, Lø skole, Malm skole, Mære skole, Ogndal skole, Steinkjer skole, Egge ungdomsskole, Steinkjer ungdomsskole og Steinkjer voksenopplæring. Sektor forebygging består av 5 enheter: Avlastning barn og unge, barnevern, barn og familie, integrering og PPT

 Enhet samfunn og kultur

Organisasjonskartet viser etat samfunn og kultur. Enheten har følgende fagområder direkte underlagt kommunalsjefen: Kommunikasjon,, næringsutvikling, samfunnskontakt, folkehelse og spillemidler. Enheten består av 4 enheter: Steinkjer bibliotek, kulturarrangement, Steinkjer kulturskole og Dampsaga bad.