Informasjon om ordføreren

Bjørn Arild Gram (født i 1972) bor på Skjefte.  Han ble første gang innvalgt i kommunestyret i 1991, og var i formannskapet i 1999.  Han har vært medlem av fylkestinget i Nord-Trøndelag siden 1995.  I 2012 ble han valgt til nestleder i KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon).
 
Gram er utdannet siviløkonom ved Handelshøgskolen i Bodø og har arbeidet som avdelingsleder for kontroll- og analyse i kredittavdelingen i Telenor. Etter Stortingsvalget i 2005 ble han utnevnt til statssekretær i Finansdepartementet, en stilling han hadde til han ble valgt til ordfører i 2007.
 

Ordførerens rolle

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. 
Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.

Ordføreren representerer kommunen i mange fora og samarbeidsorgan, og arbeider med ulike utviklingsprosjektpå vegne av kommunen.  Ordføreren har også en viktig rolle som ombudsmann for innbyggerne, og derfor i mange arrangement og markeringer rundt om i Steinkjer.
 
 
 

Ordførerens uke

Mandag 20.05.
Fellesnemndas arbeidsutvalg.

Tirsdag 21.05.
Gruppemøte Trøndelag Sp.

 Onsdag 22.05.
Hovedutvalg for veg i fylkeskommunen.

Torsdag 23.05.
Styremøte Helse Nord-Trøndelag.
Hovedutvalg for veg fylkeskommunen.
Generalforsamling Steinkjer Skidrift AS. 

Fredag 24.05.
Eiermøte NTE.
Generalforsamling NTE.
50-årsjubileum Kvam Pensjonistlag.

Mandag 27.05.
Hovedstyremøte KS.

Tirsdag 28.05.
Landsstyremøte KS.
Ekstraordinært Landsting KS.

Onsdag 29.05.
Fellesnemnda.
Kommunestyremøte.

 

Varaordfører

Varaordføreren heter Øystein Geving Bjørnes (H).     Øystein Bjørnes
​Tlf. 979 76 089
e-mail: oystein.geving.bjornes@steinkjer.kommune.no