Informasjon om ordføreren

Anne Berit Lein er født i 1968 og er fra Brandsegg i Ogndal.  Hun ble første gang valgt inn i kommunestyret i Steinkjer i 2007, og har sittet i formannskapet siden det.  Hun var gruppeleder for Senterpartiet fra 2007-2019.

Lein er utdannet jordskiftekandidat fra Norges Landbrukshøgskole, senere UMB, med hovedkurs i regional planlegging. Etter studietiden jobbet hun 6 år i Statens vegvesen, først ved vegkontoret i Østfold og så i Vegdirektoratet, ved stamvegkontoret. I 1998 flyttet Lein tilbake til Steinkjer, og til jobb hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen. Hun var her plankoordinator fram til fylkessammenslåingen, og i 2016-2017 også fungerende assisterende landbruksdirektør. Etter sammenslåingen til Fylkesmannen i Trøndelag har Lein være seniorrådgiver ved Landbruksavdelingen.

Bjørn Arild Gram ble ved valget i 2019 valgt til ordfører for sin 4. periode. Gram ble 12.02.2020 valgt til leder i KS (Kommunesektorens organisasjon) i Norge, og har søkt fritak som ordfører fra 16.03.20.

I kommunestyret 16.03.20 ble Anne Berit Lein valgt som ordfører i Steinkjer kommune.

 

Ordførerens rolle

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. 
Hun har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis hun er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.

Ordføreren representerer kommunen i mange fora og samarbeidsorgan, og arbeider med ulike utviklingsprosjektpå vegne av kommunen.  Ordføreren har også en viktig rolle som ombudsmann for innbyggerne, og derfor i mange arrangement og markeringer rundt om i Steinkjer.
 
 
 

Ordførerens uke

Fredag 16.09
Befaring med AU Nasjonalparkstyret klagesak Grong

Lørdag 17.09
Steinkjer Pride, parade og Prideaften

Søndag 18.09
Salmekveld Egge kirke

Mandag 19.09
Møte med Steinkjerfestivalen
Åpning av Lø barnehage
Gruppemøte Steinkjer Sp

Tirsdag 20.09
Møte med Friskgården
Fast koordineringsmøte ordfører, varaordfører og kommunedirektør
Møte med Finansministeren

Onsdag 21.09
Lunsjmøte Saxvik kontorsenter
Kommunestyremøte

 

Varaordfører

Varaordfører er Øystein Bjørnes (UAVH).     Øystein Bjørnes
​Tlf. 979 76 089
e-mail: oystein.bjornes@steinkjer.kommune.no