Informasjon om ordføreren

Bjørn Arild Gram (født i 1972) bor på Skjefte.  Han ble første gang innvalgt i kommunestyret i 1991, og var i formannskapet i 1999.  Han har vært medlem av fylkestinget i Nord-Trøndelag siden 1995.  I 2012 ble han valgt til nestleder i KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon).
 
Gram er utdannet siviløkonom ved Handelshøgskolen i Bodø og har arbeidet som avdelingsleder for kontroll- og analyse i kredittavdelingen i Telenor. Etter Stortingsvalget i 2005 ble han utnevnt til statssekretær i Finansdepartementet, en stilling han hadde til han ble valgt til ordfører i 2007.
 

Ordførerens rolle

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. 
Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.

Ordføreren representerer kommunen i mange fora og samarbeidsorgan, og arbeider med ulike utviklingsprosjektpå vegne av kommunen.  Ordføreren har også en viktig rolle som ombudsmann for innbyggerne, og derfor i mange arrangement og markeringer rundt om i Steinkjer.
 
 
 

Ordførerens uke

Mandag 24.06.
Hovedstyre KS.
Medlemsmøte Steinkjer Sp.

Tirsdag 25.06.
Interne møter

Onsdag 26.06. 
Besøksrundei Stod.

Torsdag 27.06.
Interne møter

Fredag 28.06.
Besøksrunde i Malm. 

Mandag 01.07.
Interne møter.

Tirsdag 02.07.
Fast koordineringsmøte med rådmannen og varaordføreren.
Besøksrunde i Beitstad.
Interne møter. 

Torsdag 04.07.
Ingen fastsatte møter.

Varaordfører

Varaordføreren heter Øystein Geving Bjørnes (H).     Øystein Bjørnes
​Tlf. 979 76 089
e-mail: oystein.geving.bjornes@steinkjer.kommune.no