Informasjon om ordføreren

Bjørn Arild Gram (født i 1972) bor på Skjefte.  Han ble første gang innvalgt i kommunestyret i 1991, og var i formannskapet i 1999.  Han har vært medlem av fylkestinget i Nord-Trøndelag siden 1995.  I 2012 ble han valgt til nestleder i KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon).
 
Gram er utdannet siviløkonom ved Handelshøgskolen i Bodø og har arbeidet som avdelingsleder for kontroll- og analyse i kredittavdelingen i Telenor. Etter Stortingsvalget i 2005 ble han utnevnt til statssekretær i Finansdepartementet, en stilling han hadde til han ble valgt til ordfører i 2007.
 

Ordførerens rolle

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. 
Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.

Ordføreren representerer kommunen i mange fora og samarbeidsorgan, og arbeider med ulike utviklingsprosjektpå vegne av kommunen.  Ordføreren har også en viktig rolle som ombudsmann for innbyggerne, og derfor i mange arrangement og markeringer rundt om i Steinkjer.
 
 
 

Ordførerens uke

 

Mandag 18.03.
Dialogmøte om olje og gass.

Tirsdag 19.03.
Interne møter.

 

Onsdag 20.03.
Møte med biskopen i Nidaros.

 

Torsdag 21.03.
Landsmøte i Sp.

 

Fredag 22.03.
Landsmøte i Sp.

 

Lørdag 23.03.
Landsmøte i Sp.

 

Søndag 24.03.
Landsmøte i Sp.

 

Mandag 25.03.
Styremøte i Helse Nord-Trøndelag.
Gruppemøte Steinkjer Sp.

 

Tirsdag 26.03.
Møte med Sparebank1 SMN.
Orientering for Stod Pensjonistlag.
Årsmøte Steinkjer idrettsråd.

 

Onsdag 27.03.
Hovedutvalg for veg i fylkeskommunen.
Møte i Fellesnemnda.
Kommunestyremøte.

 

Torsdag 28.03.
Møte med Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
Formannskap.

 

 

Varaordfører

Varaordføreren heter Øystein Geving Bjørnes (H).     Øystein Bjørnes
​Tlf. 979 76 089
e-mail: oystein.geving.bjornes@steinkjer.kommune.no