Oslo utmerker seg positivt. Men det er ordførere fra Vestlandet og Trøndelag som topper kommunelista for oktober.

Steinkjers ordfører  Bjørn Arild Gram har fått en femteplass og gratuleres!

 

 

Ordførerundersøkelsen.png

 

Se hele undersøkelsen og spørsmålene her.