Organisasjonskart oppvekst

Oppvekstsjefen heter Kenneth Arntzen. Tlf. 917 81 633, mail: kenneth.arntzen@steinkjer.kommune.no

Ansatte i enhetene finner du nedenfor.
Vi gjør oppmerksom på at oversikten er ikke helt ajour pga av den pågående omorganiseringen.

Stab 

Sektor skole:
Beitstad skole    
Binde skole 
Byafossen skole  
Egge skole
Henning skole
Kvam skole  
Lø skole
Mære skole  
Ogndal skole 
Steinkjer skole
Egge ungdomsskole   
Steinkjer ungdomsskole            
Voksenopplæring

Sektor barnehage:
Byafossen barnehage
Søndre Egge barnehage
Egge barnehage
Sørlia barnehage
Tufbakken barnehage
Steinkjersannan barnehage

Sektor forebygging:
PPT
Barnevern
Barn og familie
Integrering
Avlastning barn og unge