Bilde: Rektorene og PPT-leder

Et av tiltakene i Strategi for å redusere spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skolen er at ledere og ansatte skal få økt kompetanse om hvordan atferdsvansker kan forebygges og håndteres.

 

Atferd4_Arnt_Ollestad_300x398.jpg

Arnt Ollestad fra Midt-Norsk kompetansesenter

Atferd2_Ansatte_i_skolene_300x398.jpg

Bilde: Ansatte i skolene Steinkjer

Atferd3_Arne_Tveit_fra_Midt-Norsk_kompetansesenter_300x398.jpg

Bilde: Arne Tveit fra Midt-Norsk kompetansesenter

Jeg forventer at dette bidrar til at barnehager og skoler blir bedre rustet til å forebygge og håndtere utagerende og aggressiv atferd, sier oppvekstsjef Elisabeth Jonassen