Opptak

 
- Ikke zoome!
Gå heller nærmere eller lenger unna, alt ettersom.
 
- Gjør lydtester.
Blåser det, kan du feste litt bomull foran mikrofonen for å unngå vindsus. Skal du gjøre et intervju kan du bruke mikrofonen på et headset for å bringe mikrofonen så nær intervjuobjektet som mulig.
 
opptak 1  192  - Hold mobiltelefonen rolig!
Urolige opptak kan ta fokus bort fra handling og tema i filmen.
 
- Film med lyset i ryggen.
Motlys gir sjelden gode opptak.
 
- Juster hvitbalansen.
Ved vanskelige lysforhold kan det være nødvendig å justere hvitbalansen. Bruk for eksempel nattmodus ved svakt lys.
 
- Kameravinkel.
Riktig kameravinkel kan forsterke uttrykket i filmen. Prøv deg fram.
 
- Utsnitt.
Varier mellom nærbilde og andre utsnitt for å gi liv til filmen.