Tid/sted

Kurset vil gå over 8 uker, en samling hver onsdag fra kl 14.30 – 16.00, på Rådhuset, Steinkjer.

Hva er BAPP?

Steinkjer har hatt tilbud om BAPP-grupper for barn siden 2004 og høsten 2009 startet vi den første BAPP-ungdomsgruppa. Totalt har ca 140 barn vært med på barne- eller ungdomsgruppe.

BAPP – gruppe er et tilbud til barn (8-12 år) og ungdom (13- 16 år) som har foreldre som har psykiske vansker og/eller rusrelaterte vansker. Ungdommen trenger ikke bo sammen med eller ha fast samvær med den som har vansken.

Målet med gruppene

Barn/ungdom skal få mer forståelse for hva psykiske vansker og rusvansker er, hvordan det er å ha slike vansker og hvordan hverdagen er for barn/unge som har foreldre med slike vansker. Et viktig mål er også at de skal bli kjent med andre som har det på samme måte hjemme. Dette for å gjøre hverdagen enklere og for å forebygge vansker i framtida.

Opplæring

Vi jobber til vanlig som helsesøster og spesialpedagog og har fått opplæring som gruppeledere ved Familieenheten på BUP, Levanger. Vi følges opp og har veiledning derifra. BAPP startet opp i Nord-Trøndelag for 14 år siden. I løpet av disse åra har BAPP spredt seg til de fleste Nord-Trønderske kommuner og flere i Sør-Trøndelag, samt Møre og Romsdal.

Tips andre

Hvis dere kjenner noen som kan ha bruk for et slikt kurs kan dere bare ta kontakt. Ta også kontakt dersom dere lurer på noe eller ønsker å diskutere en sak.

Kontaktpersoner

Hilde Lein: hilde.lein@steinkjer.kommune.no, mobil 941 72 426
Laila V. Hustad: laila.valla.hustad@steinkjer.kommune.no, mobil 974 87 786
Torunn Feragen: torunn.feragen@steinkjer.kommune.no, mobil 481 54 736


Les mer om BAPP på NTNU sin nettside