Den første gruppa er øverste ledergruppe, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Planen er at alle ledere, plasstillitsvalgte og verneombud i løpet av 2-3 år skal fullføre IA-skolen. Det er pr. dato ikke avklart hvilke avdelinger som skal gjennomføre når, men det vil komme melding om dette i god tid før oppstart. Neste gruppe er planlagt høst 2016.

 

IA-skole forventninger.jpgMålet med å gjennomføre IA-skolen er å styrke kompetansen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) og øke gjennomføringsevnen i egen vikrsomhet.

 

Nav Arbeidslivssenter står for innholdet i IA-skolen og det vil være 5 samlinger fordelt på ca 3-4 t hver gang. Det er planlagt ca. en samling pr. måned.

 

Første gruppe har samlinger onsdag 27.jan., mandag 8. februar, mandag 14. mars, mandag 18. april og onsdag 18.mai.

Tema for samlingene er:

  • Modul 1: Delmål 1, IA-avtalens verdigrunnlag. Praktisk IA-arbeid
  • Modul 2: Delmål 2, Behold og rekruttere mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Modul 3: Delmål 3, Senior- og livsfase politikk
  • Modul 4: Arbeid og psykisk helse
  • Modul 5: Helsefremmende arbeidsplasser