Ansatt i hjemmesykepleien var i bygget hos annen beboer da brannen ble oppdaget. Alle beboere ble evakuert til Grand hotell av nødetatene.  De fikk der samtale med eget team knytta til legevakta, hjemmesykepleie og rådmann.


Kl 12.00 fikk alle som bor i de to inngangene som ikke var direkte berørt av brannen, flytte tilbake.  Det var før dette ble besluttet en vurdering sammen med hjemmesykepleie der hver ble tilbudt annet kortidsopphold uten at de så det som nødvendig.

Når det gjelder beboere i den berørte oppgangen, vil mer langsiktig bosituasjon bli vurdert sammen med Steinkjerbygg

Kriseledelsen har ikke vært samla i forbindelse med hendelsen, men nødvendige enheter har vært i arbeid.