Sykdommen er vanligvis mild og går over av seg selv etter 1–3 dager hos ellers friske mennesker. Det tar 12–48 timer fra en blir smittet til en blir syk. Symptomene er akutt kvalme, oppkast, magesmerter og diaré. I tillegg får mange influensalignende symptom som feber, muskel- og leddverk og hodepine. En smittet person er mest smittsom mens han/hun har symptom med oppkast og diaré, men kan også være smitteførende etter at symptomene har gitt seg. Etter 48 timer skiller de fleste ut mindre smittestoff.

Vanligvis kan en gå på jobb og skole når en kjenner seg frisk. Fordi en kan skille ut smittestoff også etter at symptomene gir seg, er det ekstra viktig med god håndhygiene i de første dagene etter at en har blitt frisk. Personer som håndterer mat (for eksempel i storkjøkken eller kantine), bør ikke vende tilbake til arbeidet før 48 timer etter at oppkast og diaré gir seg. Barn i barnehage bør være hjemme til det har gått 48 timer etter at oppkast og/eller diaré har gitt seg.

De viktigste forebyggende tiltakene mot norovirusinfeksjon er god hånd- og kjøkkenhygiene. Med god håndhygiene meies grundig håndvask med såpe og rennende vann. Alkoholbasert hånddesinfeksjon er mindre effektivt mot norovirus. Det er viktig å legge til rette for håndvask der mange samles, for eksempel på skoler, i barnehager og offentlige steder. Bruk engangs tørkepapir til hender og ikke handkle.

For reingjøring av overflater som er tilsølte med oppkast eller avføring, bør en tørke av overflatene med det same, gjerne med kjøkkenpapir. Deretter gjør en ren flatene på vanlig måte med reingjøringsmiddel og vann. Av vanlige rengjøringsmiddel i hjemmet kan klorin brukes. Følg blandingsforholdet som står på flasken (1 dl klorin i 5 liter vatn). Ta hensyn til om overflaten tåler klor. Alle berøringspunkt (toalett, dørhandtak, vask) kan tørkes over med tilsvarende blanding.

 

Sunniva J. N. Rognerud
Kommuneoverlege