Dette nettstedet er laget som en del av et utvilkingsprosjekt for å skale digitale læringsressurser som gir merverdi i en pedagogisk sammenheng.

Mobil  192  Målsettingen er at dette nettstedet skal være enkelt å bruke, og veiledningene enkle å følge etter "low effort"-prinsippet. Det enkleste er ofte det beste! Læreres møte med tekniske hindringer stopper ofte utvikling og det er vært mål å hjelpe læreren over disse ofte små "kneikene" som er et hinder for store framskritt og ekte digital læring.

Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger og forslag til forbedringer av de enkelte sidene i nettstedet Mobilvideo.

 

Her er et sammendrag av utviklingsprosessen (videoklipp på Youtube).

Tone Finsaas, Styrkar Settemsdal og Lars Petter Svarte.

Alle bilder er hentet fra omtalte programvareleverandører eller Microsoft Online utklipp.