Vakttelefoner

Vakttelefoner er for bruk utenfor kontortid.

Legevakt
116117

Nattpatruljen/omsorgstjenesten (kl. 22.00-08.00)
46 42 67 87

Psykisk helse og rus (alle dager kl. 08.00-22.00)
95 12 22 18 (Mestringsteamet)

Barnevernsvakta (kun kveld, natt og helg)
48 95 55 99

Veg/vann/avløp (nødtelefon - kun for akutte saker utenom ordinær arbeidstid)
90 58 53 52

Steinkjerbygg KF (gjelder kommunale bygg utenom ordinær arbeidstid)
46 87 47 37

Viltvakt
95 04 04 30