Før foredraget på Steinkjer spiste Borten Moe lunch med representanter fra elevrådsstyret og skolens ledelse (bildet nedenfor).Ola Borten Moe i samtale med elever og ass.rektor

Ministeren snakket til elever fra 1. år på vgs om utviklingen av demokratiet i Norge, fra 1814 og dannelsen av grunnloven og de institusjoner som danner grunnlaget for vårt demokrati. Stemmeretten var i starten begrenset og knyttet til at man eide jord.

Formannskapslovene av 1837 var viktig, og starten på ei demokratisering og modernisering av landet.
Borten Moe fortalte kort om de endringer som førte fram til at vi i 1913 fikk allmenn stemmerett. I en demokratiprosess er kunnskap til alle, også bygdeungdommen, viktig.

Det frivillige skyttervesen, kunnskap til flere, demokratisering av rettsvesenet og verneplikten, - dette har ikke kommet av seg selv, men noen har kjempet for å få det til. 
Ola Borten Moe holder foredrag 

 
 
 
 
 
 
 
 

Det er viktig at vi passer på demokratiet vårt, og at vi greier å tilpasse det til dagens behov. Det vi i dag synes er godt og rettferdig, kan det være at vi etter hvert finner behov for å tilpasse en ny virkelighet. Det er ikke så lenge siden homofili var forbudt i Norge, og vi tvangssteriliserte mennesker så sent som på 1970 tallet.
Diskusjoner, krangel og uenighet er også viktig, - det skaper energi som kan føre til endringer, - det gjorde det i 1913, og det kan det også gjøre i dag. Vi må våge å utfordre etablerte sannheter, - det gjorde også Fredrikke Marie Qvam. Alle må være med i endringsprosessen for et demokrati i et Norge som er blitt flerkulturelt, og vi må arbeide for å inkludere flere i de demokratiske prosesser.
I 2013 er det også grupper som ikke blir behandlet riktig, og det må vi være ydmyk ovenfor. Alle skal ha rett til å delta på like fot, - og det er en utfordring vi må ta, oppfordret olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Av Marna Ramsøy (tekst og bilder)