Kontaktinformasjon

Rektor: Berit Solheim Kvernmo

Telefoner:
Skolen: 74 13 41 60
SFO: 468 19 412


Epost: Ogndal skole

p>