Behandling av planforslaget

Planforslaget kommer til endelig behandling høsten 2018.